Обществени поръчки

Гориво за отопление 2017/2018 година
Доставка на автомобилно гориво - мини процедура
Гориво 2016 г.
Някои документите са в PDF формат. Ако нямате инсталиран Acrobat Reader, можете да го свалите от тук
  • Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки.
    Дкументите в списъка по-долу са достъпни за сваляне.