Началник Жилищен блок

Д-р Татяна Спасова

  • Преминалa 10 годишно обучение от френски психолози и
    психоаналетици в рамките на френско-българските обучителни
    проекти “Да растеш без родители” и “Детето и неговите
    симптоми”.