Касиер-счетоводител

Венетка Янчова

  • Завършила Професионална гимназия по икономика (ПГИ)
  • Работи в ДМСГД от 2000 година
  • Контакти