Касиер-счетоводител

Венетка Янчова

  • Завършила Професионална гимназия по икономика (ПГИ)
  • Работи в ДМСГД от 2000 година
  • Контакти
    • Тел: 0879 536 236
    • E-mail: venisun@abv.bg